Veřejné vyhlášky

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018
02.05.2018
Obecně závazná vyhláška č. 2/2018 o stanovení systému shromažďování,sběru, přepravy,třídění,yužívání a odstrańování komunálních odpadů na území obce Š
02.05.2018
Řád veřejného pohřebiště-doplněk č. 1/2014
25.04.2015
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 místní poplatek za odpad
18.12.2012
Doplněk č. 1 k Obecně závazné vyhlášce č. 1/2011 o místních poplatcích
28.06.2011
Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích
26.04.2011
2009_2 OZV o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
07.01.2010
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 212008 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí.
2009_1 OZV o místních poplatcích za odpad
21.10.2009
obecně závazná vyhláška č. 1/2009, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.4/2008 o místních poplatcích.
2008_3 OZV o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku
03.11.2008
Obec Štěpánovice touto obecně závaznou vyhláškou (dále jen „vyhláška“) zavádí místní poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu kanalizace...
2008_2 OZV o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
16.07.2008
Na území obce Štěpánovice se stanovuje místní koeficient, kterým se násobí daňová povinnost poplatníka ... ve výši 2.
1 2
(c) Obec Štěpánovice u Českých Budějovic
Arakis & Belleville