Veřejné vyhlášky

2007_2 OZV o místních poplatcích ze psů
15.01.2008
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2007, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 1/2003 o místních poplatních...
2005_4 OZV - pohřebiště - doplněk k č.3 - 2005
15.03.2006
Obecně závazná vyhláška č. 4/2005, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 3/2005; ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ ŠTĚPÁNOVICE
2005_3 OZV - pohřebiště Štěpánovice
15.03.2006
Řád veřejného pohřebiště ŠTĚPÁNOVICE
2006_3 OZV - ze vstupného
06.03.2006
Obecně závazná vyhláška č. 3/2006 o místním poplatku ze vstupného
2006_2 OZV - zrušující ze vstupného
06.03.2006
Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2006 kterou se ruší Obecně závazná vyhláška Obce Štěpánovice o místním poplatku ze vstupného
2005_5 OZV - o chovu drobného zvířectva
14.12.2005
Obeccně závazná vyhláška obce č. 5/2005, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška místního národního výboru o podmínkách chovu drobného hospodářského zvířectva
1 2
(c) Obec Štěpánovice u Českých Budějovic
Arakis & Belleville