Akce

Oprava kanalizace v centru obce

oprava havarijního úseku kanalizace

Během prázdnin proběhne oprava havarijního úseku kanalizace od mostu kolem Hešíků, Kándlů a Nekolů, která je zborcená a při větších deštích neprůchodná. Na tuto akci byla poskytnuta finanční dotace Jihočeským krajem, kterou je nutno ještě v letošním roce vyčerpat.

Zpět na Akce Zpět
(c) Obec Štěpánovice u Českých Budějovic
Arakis & Belleville