Spolky a sdružení v naší obci

Občanské sdružení ŠtěpNET

ŠtěpNET, z.s.

Připojení k internetu ve Štěpánovicích, Hvozdci, Zvíkově, Ortvínovicích a Vlkovicích.
Více informací na stránkách www.stepanovice.net


 


 

Myslivecké sdružení

Myslivecké sdružení Až do 60. let minulého století nejsou doloženy materiály o existenci mysliveckého spolku v naší obci. V těchto letech bylo založeno první myslivecké sdružení ve Štěpánovicích pod názvem Tajga, kde jsou členy převážně místní občané: p. Viktora, p. Kosař, p. Jindra st., p.Tlačil Jan a Jaroslav, p. Bartyzal, p.Linhart, p.Vojtěch, p. Prokeš, p. Smetana, paní Smetanová a další. Jeho činnost zanikla v roce 1982 sloučením s MS Lišov, čítající tehdy 57 členů.
Po více jak 10 letech se k 1.4.1993 vrací MS zpět do Štěpánovic.. V současnosti má MS 17 členů a tříčlenný výbor zastoupený - mysliveckým hospodářem ing. Ludvíkem, předsedou p. Veithem, finančním hospodářem p.Tlačilem. Kontrolní činností je pověřen předseda revizní komise p. Mraček. Na danou výměru /1580 ha/ je stanovena myslivecká stráž - ing. Ludvík, p. Veith, ing. Kopačka ml., ing. Tichý, která dohlíží na dodržování výkonu práva myslivosti členy MS.

Činnost sdružení je zaměřena na:

  • péči o zvěř - přikrmování v zimním období, vytváření přirozených podmínek pro zvěř, vysazování remízek a obnova mysliveckých políček
  • kynologická činnost
  • ochrana zvěře - tlumení škodné, zejména lišek, toulavých koček
  • plán lovu zvěře
  • propagace k ochraně ohrožených a chráněných druhů zvěře - především mládeži
  • kulturní činnost - pořádání plesů, příspěvky na další aktivity v obci
  • účast na brigádách
  • finanční hospodaření


Sbor dobrovolných hasičů

viz. rubrika SDH

(c) Obec Štěpánovice u Českých Budějovic
Arakis & Belleville